Ridhuset

Vår största festlokal har 12 meter i takhöjd och är 600 kvadratmeter stort.

Sandviks Herrg�rd : Telephone +46 (0)705 21 63 73 : Email emma@sandviksherrgard.se