Detta fina rum med en stor vånlingssäng har gamla fina trädetaljer som kan härstamma från 15-hundratalet
Sandviks Herrg�rd : Telephone +46 (0)705 21 63 73 : Email emma@sandviksherrgard.se